Prijava

Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalniku Pomoč za Piškotki morajo biti omogočeni v vašem brskalniku
Nekateri predmeti morda omogočajo dostop gostom

Je to vaš prvi obisk?

aai-prijava

  1. AAI prijavo uporabite le, če še nimate ustvarjenega računa v eučilnicah šole.
  2. Za vstop v posamezno učilnico potrebujete še ključ za vpis, ki ga dobite pri skrbniku učilnice.
  3. AAI podatke dobite pri administratorju na šoli (S. Štok).  Z AAI-jem, lahko dostopate še do Office-a365, Kolesarja itd. Navodila za slednje najdete na šolski spletni strani ali na spletu.